Rekrutacja 2023/2024 - Przedszkole nr 31

Zgodnie z Zarządzenieniem nr 3/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2023 od godz. 12:00.

Szczegółowy harmonogram dotyczący terminów postępowania rekrutacyjnego znajdą Państwo w poniższym linku: 

Akt prawny: Zarządzenie-3_23 - Baza Aktów Własnych (bip.gdansk.pl)

Zasady rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 w poniższym załączniku.

Szanowni Państwo

 

  • W dniu 27 marca 2023 r. o godz.15:00 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola. Listy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w przedszkolu, które dostępne są do wglądu w godzinach pracy przedszkola tj.6:30-17:00.

 

  • W terminie od 28 marca do 3 kwietnia rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w palcówce zakwalifikowania poprzez podpisanie  deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik)

 

Podpisany wyżej dokument w Przedszkolu nr 31 można złożyć w następujących godzinach:

 

Poniedziałek godz.8:00-16:00

Wtorek godz. 10:30:00-13:00

Środa godz. 8:00-13:00

Czwartek godz. 8:00-17:00

Piątek godz. 9:00-12:00

 

  • W dniu 5 kwietnia 2023r. o godz.15:00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

powrót do góry