Rekrutacja 2022/2023 - Przedszkole nr 31

  Terminy postepowania rekrutacyjnego dla przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 

https://edu.gdansk.pl/files/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-dla-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych.docx

https://edu.gdansk.pl/files/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.pdf

W dniu 30 marca 2022 r. o godz. 15.00 zostaną ogłoszone listy dzieci

zakwalifikowanych  do Przedszkola nr 31

Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby:

  • w placówce pierwszego wyboru – lista dzieci zakwalifikowanych
  • logując się na stronie internetowej dla rodziców

 

W terminie od 31 marca od godz. 8.00 do 7 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 rodzice

potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w Przedszkolu nr 31  poprzez:

  • podpisanie dostępnej w plikach do pobrania w systemie rekrutacji deklaracji

dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Podpisany ww. dokument rodzice mogą przekazać na jeden z niżej wymienionych

sposobów:

- skanują deklarację i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki: sekretariat@p31.edu.gdansk.pl

- wrzucają deklarację do oznakowanej wrzutni „Rekrutacja 2022/2023”znajdującej się w korytarzu przedszkola.

Złożenie deklaracji jest warunkiem ostatecznego  przyjęcia dziecka do przedszkola.( deklaracja do podobrania poniżej)

W dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00. zostaną opublikowane listy dzieci

przyjętych do Przedszkola nr 31

powrót do góry