Od 2017 roku gdańskie placówki oświatowe korzystały z subskrypcyjnych licencji Microsoft Office na preferencyjnych warunkach, które nie były standardowo dostępne dla wszystkich gmin w kraju. Dzięki tym warunkom wszyscy pracownicy gdańskich szkół oraz wszyscy uczniowie w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej mieli możliwość bezpłatnego użytkowania oprogramowania biurowego w wersji wyższej niż standardowo dostępna dla instytucji edukacyjnych.

Firma Microsoft zmieniła swoją politykę dystrybucji licencji (źródło) i ogłosiła, że z dniem 1 sierpnia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany, w wyniku których szkoły oraz uczniowie będą mieli bezpłatny dostęp do oprogramowania biurowego wyłącznie w formie licencji chmurowych. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy będą mieli możliwość korzystania online z niezbędnych aplikacji pakietu Microsoft. Równocześnie informujemy, że decyzją Microsoftu pojemność dysków OneDrive została ograniczona do 100GB. Użytkownicy, którzy przekroczyli ten limit, mają obecnie dostęp tylko do odczytu. Aby uzyskać pełny dostęp, muszą usunąć nadmiarowe dane.